Katalea
eredet: A Kata és a Lea nevek összekapcsolása
rokon nevek: Kata Lea
szótagszám: 4hangrend: vegyesmagánhangzók: a-a-e-a
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =