Annasára
eredet: Az Anna és a Sára női nevek összekapcsolása
rokon nevek: Anna Sára
szótagszám: 4hangrend: mélymagánhangzók: a-a-á-a
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =