gyakoriság: össz-2012 1227.
Klaudió | | A Klaudiusz név olasz megfelelőjéből | | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”