Hannabella
eredet: A Hanna és a Bella keresztnevek összekapcsolása
rokon nevek: Bella Hanna
szótagszám: 4hangrend: vegyesmagánhangzók: a-a-e-a
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =