Elizabella
eredet: Az Eliza és a Bella nevek összekapcsolása
rokon nevek: Bella Eliza Elizabell
szótagszám: 5hangrend: vegyesmagánhangzók: e-i-a-e-a
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =