gyakoriság: össz-2012 254.
Magda | | A Magdaléna önállósult becéző rövidülése | Magdala városából való | „nagyon ritka” → „néhány előfordulás”