jelentés: zarándok
Pellegrin | | A latin Peregrinus név magyar megfelelője | jövevény ; zarándok | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”