jelentés: szándékú
Euridiké | | Görög eredetű mitológiai név | mindenben igazságos ; szándékú | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”