formalizálva: rianás
Riana | | Újabb keletű magyar névalkotás a rianás közszóból | | „néhány előfordulás” → „rendkívül ritka”