eredet: eredeztetik
Szeben | | A helynévként ismert nevet személynévből eredeztetik | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”