Szeben
eredet: A helynévként ismert nevet személynévből eredeztetik
szótagszám: 2hangrend: magasmagánhangzók: e-e
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =