becézés: Zsóka (2 db)
Erzsébet | | Héber eredetű bibliai név | Isten az én esküm ; Isten megesküdött ; Isten a teljesség , a tökéletesség | „első tízben” → „elég ritka”
Zsófia | | Görög eredetű név | bölcsesség | „nagyon gyakori” → „első tízben”