becézés: Kazi
Kázmér | | A Kazimír név magyar alakvált . | | „nagyon ritka” → „rendkívül ritka”