Csuda
eredet: Magyar eredetű . Az Árpád-korban több esetben előfordult női névként
szótagszám: 2hangrend: mélymagánhangzók: u-a
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =