Benája
eredet: héber . A név a Bibliában több helyen előforduló férfinév .
formalizálva: héber ( bibliai ) : ~
jelentés: :' Isten megépítette ; Jahve belátó , bölcs '
szótagszám: 3hangrend: vegyesmagánhangzók: e-á-a
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =