Andos
eredet: Az András régi magyar becéző formája
formalizálva: András [ megfelelője ] régi=magyar [ becézője ] ~
rokon nevek: András
szótagszám: 2hangrend: mélymagánhangzók: a-o
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =