gyakoriság: össz-2012 782.
Priszcilla | | Latin eredetű | régi ; egykori ; tiszteletreméltó | „rendkívül ritka” → „rendkívül ritka”