jelentés: igazság (2 db)
Melkisédek | | Héber eredetű bibliai név | az igazság királya ; az én királyom igazsága | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”
Témisz | | Görög mitológiai eredetű név | igazság ; jog | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”