becézés: Juháki
Joakim | | Héber eredetű bibliai név | Jahve felemel | „nagyon ritka” → „nagyon ritka”