becézés: Bogica
Boglárka | | újabb keletű magyar név a Boglárka virágnévből | | „közepesen gyakori” → „első tízben”