Mirjám
eredet: A Mirjam név kiejtésben eltérő alakváltozata
rokon nevek: Mirijam Mirjam
szótagszám: 2hangrend: vegyesmagánhangzók: i-á
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =