Liam
szótagszám: 2hangrend: vegyesmagánhangzók: i-a
gyakoriság: „rendkívül ritka” „rendkívül ritka” = =