jelentés: szabadság
Fremont | | Francia eredetű | szabadság pártfogója | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”