jelentés: szabadítson
Jefte | | Héber eredetű bibliai név | szabadítson meg Jahve | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”