jelentés: népem
Benammi | | Héber eredetű név | népem fia ; rokonom fia | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”