jelentés: követ
Apostol | | Görög eredetű név | követ ; küldött ; apostol | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”