jelentés: apától
Kleofás | | Görög eredetű | híres apától származó ; az apa dicsősége , hírneve | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”