jelentés: ítélt
Jozafát | | Héber eredetű bibliai név | Jahve ítélt | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”