becézés: Zsóci
Zsófia | | Görög eredetű név | bölcsesség | „nagyon gyakori” → „első tízben”