becézés: Peszter
Eszter | | Perzsa eredetű bibliai név | csillag | „rendkívül gyakori” → „rendkívül gyakori”