becézés: Milke
Emil | | Latin eredetű név | versengő ; igyekvő | „közepesen gyakori” → „elég ritka”