becézés: Danika
Dániel | | Héber eredetű bibliai név | Isten a bírám | „nagyon gyakori” → „első tízben”