becézés: Anton
Antal | | Latin eredetű név | ismeretlen | „nagyon gyakori” → „elég ritka”