Miabella
szótagszám: 4hangrend: vegyesmagánhangzók: i-a-e-a
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =