Atália
eredet: Héber eredetű bibliai név
formalizálva: héber ( bibliai ) [ > ] ~
jelentés: Isten fenséges
névnap: 12-03
rokon nevek: Atala Atika
szótagszám: 4hangrend: vegyesmagánhangzók: a-á-i-a
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =