Antoaneta
szótagszám: 5hangrend: vegyesmagánhangzók: a-o-a-e-a
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =