Annalujza
szótagszám: 4hangrend: mélymagánhangzók: a-a-u-a
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =