Annalili
szótagszám: 4hangrend: vegyesmagánhangzók: a-a-i-i
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =