Annaleila
szótagszám: 5hangrend: vegyesmagánhangzók: a-a-e-i-a
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =