Alianna
szótagszám: 4hangrend: vegyesmagánhangzók: a-i-a-a
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =