Alaméa
szótagszám: 4hangrend: vegyesmagánhangzók: a-a-é-a
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =