Adeliz
szótagszám: 3hangrend: vegyesmagánhangzók: a-e-i
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =