HunCLARIN kutatásiinfrastruktúra-hálózat

A HunCLARIN a vezető hazai nyelv- és beszédtechnológiai kutatás-fejlesztést végző tudásközpontok stratégiai jelentőségű kutatásiinfrastruktúra-hálózata.

A kutatások bázisát képező nyelvi erőforrásokat és eszközöket tartalmaz. A hálózat 2010-ben SKI minősítést kapott, azóta jelentősen bővült. A jelenlegi 36 tag-KI számos általános és speciális szövegkorpuszt, különféle nyelvi feldolgozó eszközöket, elemzőket, adatbázisokat, ontológiákat ölel fel.

Az MTA NYTI alapító tagja volt az európai CLARIN projektnek, melynek célja a tudományos kutatás támogatása a nyelvtechnológia, a nyelvi erőforrások könnyű elérhetővé tételével. Ezzel összhangban a HunCLARIN az önállóan működő központok által létrehozott KI-kat közös hálózati belépési ponton át, közvetlenül teszi elérhetővé a kutatók számára.

A hálózat célja, hogy megvalósítsa az összegyűjtött KI-k interoperabilitását; lehetővé tegye az egyes alternatívák teljesítményének összevetését; illetve koordinálja a kutatás-fejlesztési irányokat.

A hálózat koordinátora és kapcsolattartója: Váradi Tamás, MTA Nyelvtudományi Intézet

© MTA Nyelvtudományi Intézet – 2014. április 7.

4lang fogalmi szótár MTA NYTI Makrai Márton
Audiológiai fülke és fülszimulátor BME TMIT Vicsi Klára
Automatikus BNO kódoló szoftvereszköz SZTE Vincze Veronika
Beszédadatbázisok gépi beszédfelismeréshez BME TMIT Vicsi Klára
Beszédtechnológiai feldolgozóeszközök BME TMIT Szaszák György
BioScope korpusz SZTE Vincze Veronika
Erőforrások gépi beszédelőállításhoz BME TMIT Németh Géza
HUMor magyar szóelemző program Morphologic Kft. Prószéky Gábor
Homepage korpusz SZTE Vincze Veronika
Hunalign mondatszintű párhuzamosító BME MOKK Varga Dániel
Hungarian Webcorpus - magyar webkorpusz és gyakorisági szótár BME MOKK Varga Dániel
Hunglish angol-magyar párhuzamos korpusz és mondattár BME MOKK Varga Dániel
HunLearner magyar nyelvtanulói korpusz SZTE Vincze Veronika
Hunmorph morfológiai elemző BME MOKK Varga Dániel
HunOr magyar-orosz párhuzamos korpusz SZTE Vincze Veronika
Hunpars szintaktikai elemző magyar nyelvre BME MOKK Varga Dániel
Hunpos szófaji egyértelműsítő BME MOKK Simon Eszter
HunTag szekvenciális címkéző BME MOKK Varga Dániel
Huntoken tokenizáló és mondatra bontó BME MOKK Simon Eszter
MNSZ szógyakorisági adatbázis MTA NYTI Váradi Tamás
Magyar EuroWordnet fogalomháló SZTE Vincze Veronika
Magyar jelentés-egyértelműsített korpusz SZTE Vincze Veronika
magyarlanc: magyar nyelvi elemző lánc SZTE Vincze Veronika
Magyar Nemzeti Szövegtár MTA NYTI Váradi Tamás
Magyar NooJ eszközök pszichológiai témájú adatbázisokkal MTA TTK Pólya Tibor
Magyar nyelvelemző eszközök a NooJ keretrendszerben MTA NYTI Váradi Tamás
Magyar ragozási adatbázis MTA NYTI Váradi Tamás
MetaMorpho mondatelemző rendszer Morphologic Kft. Tihanyi László
Nyelvfüggetlen tulajdonnév-azonosító szoftver SZTE Vincze Veronika
PurePos morfológiai egyértelműsítő program MTA-PPKE Orosz György
Szeged Dependencia Treebank SZTE Vincze Veronika
Szeged Named Entity korpusz SZTE Vincze Veronika
SzegedParalell: angol-magyar párhuzamos korpusz SZTE Vincze Veronika
Szintaktikailag annotált magyar nyelvi korpusz SZTE Vincze Veronika
Véleménydetekciós korpusz SZTE Vincze Veronika
Wiki50 korpusz SZTE Vincze Veronika