rokon nevek: Szólát
Szórád | | Szláv eredetű régi magyar | | „néhány előfordulás” → „néhány előfordulás”