gyakoriság: újsz-2012 11,0/ezerfő
Dávid | | Héber eredetű bibliai név | ? kedvelt ; szeretett ; ill .: apai részről testvér | „nagyon gyakori” → „első tízben”