becézés: Gabó
Gábor | | Héber eredetű bibliai név | Isten embere ; vagy Isten erősnek bizonyult | „első tízben” → „nagyon gyakori”