becézés: Bolcsi
Szabolcs | | Ismeretlen eredetű régi magyar név | | „nagyon gyakori” → „nagyon gyakori”