Zebadiás
eredet: Héber eredetű bibliai név
formalizálva: héber ( bibliai ) [ > ] ~
jelentés: Jahve megajándékozta ; az én ajándékom
szótagszám: 4hangrend: vegyesmagánhangzók: e-a-i-á
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =