Onur
szótagszám: 2hangrend: mélymagánhangzók: o-u
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =