Nikodem
szótagszám: 3hangrend: vegyesmagánhangzók: i-o-e
gyakoriság: „néhány előfordulás” „néhány előfordulás” = =